En la següent galeria fotográfica poden observar alguns pernils, embutits i derivats del gla.